Home


Lene Aakmann Bang

Lene Aakmann Bang

Udvalgte projekter

Landskab & Planlægning

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Bygherre: Gladsaxe og Herlev Kommuner, Nordvand, HOFOR

År: 2017

Sted: Gladsaxe og Herlev

Energi & Forsyning

Solrødgård Klima- og Miljøcenter

Bygherre: Hillerød Forsyning

År: 2019

Størrelse: 3000 m2

Sted: Solrødgård, Hillerød

Energi & Forsyning

Solrødgård Klima- og Miljøpark

Bygherre: Hillerød Forsyning

År: 2017

Størrelse: 510000 m2

Sted: Solrødgård, Hillerød

Arkitektur

Hærens Strategiske Etablissementsprojekt

Bygherre: Forsvarets ejendomsstyrelse

År: 2019

Størrelse: 3374 m2

Sted: Høvelte, Antvorskov, Skive, Holstebro, Oksbøl

Architecture

Strategic Establishment project for the Danish Army

Bygherre: Danish ministry of defence estate gency (MDEA)

År: 2019

Størrelse: 3374 m2

Sted: Høvelte, Antvorskov, Skive, Holstebro, Oksbøl

Energi & Forsyning

Fælleddiget

Bygherre: hofor spildevand københavn A/S

År: 2019

Størrelse: 910 m2

Sted: København S