Home


Lene Aakmann Bang

Lene Aakmann Bang

Udvalgte projekter

Landskab & Byrum

Valby cykelparkering

Landskab & Byrum

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Landskab & Byrum

Fælleddiget

Arkitektur

Pumpestation ved Kalvebod brygge

Arkitektur

Hærens Strategiske Etablissementsprojekt

Arkitektur

Solrødgård Klima- og Miljøcenter