Home


1 /
Landskab & Byrum

DTU Stibro

Gottlieb Paludan Architects har sammen med KI Rådgivende Ingeniører designet en ny gangbro ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby Campus.

Som en del af etableringen af Hovedstadens Letbane gennem DTU Lyngby Campus er forbindelsestrappen mellem parkeringsarealerne og den interne hovedgade på DTU-campus blevet fjernet. Hovedformålet med den nye stibro har derfor været at genetablere den tabte forbindelse.

Gottlieb Paludan Architects gangbro er designet uden søjler, og dens enkle og praktiske design er blevet tilpasset DTU's visuelle arkitektoniske stil og karakter. Gangbroens bærende konstruktion er to knækkede hovedståldragere, der hver dækker et spænd mellem to punkter; et punkt i jordhøjde nær den interne hovedgade på campus og det andet punkt på et højere niveau til parkeringspladsen.

Rækken af træer ved parkeringspladsen er bevaret og integreret i brodesignet for at bevare den karakteristiske grønne identitet på DTU's campus. Designets enkelhed og praktiske dimension kommer desuden til udtryk i en kombineret løsning til håndtering af vandafledning og en cykelrampe langs trappen. Den nye gangbro er dermed med til at realisere DTU’s strategi og overordnede vision for DTU Lyngby Campus som en bæredygtig campus, der tilgodeser mobilitet og tilgængelighed for både fodgængere og cyklister.

 

visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects  

 

Projektets lokation