Home


1 /
Landskab & Byrum

DTU Stibro

Gottlieb Paludan Architects skal, i samarbejde med ES Consult, designe en ny gangbro på Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby campus. 

Etableringen af Hovedstadens Letbane igennem DTU Lyngby Campus har medført nedlæggelsen af en trappeadgang fra en parkeringsallé ned til Asmussens Allé ud for Bygning 303. Tværstrøget, der krydser Matematiktorvet og forbinder den nordlige del af 3. og 4. kvadrant, skal derfor forbindes af en gangbro, der skal krydse letbanen på Asmussens Allé og udligne højdeforskellen til parkeringsalléen.

Gottlieb Paludan Architects’ ”Den røde bro” er designet uden søjler og dens enkle og praktiske design er tilpasset DTU’s synlige arkitektoniske udtryk og karakter. Broen bærer desuden den lakrøde farve, som kendes fra DTU’s logo og balustrene udføres i hård eg, som er en velkendt træsort på Campus.

Gangbroens bærende konstruktion består af to knækkede hoveddragere af stål, som hver spænder mellem to punkter; et nede på terræn nærmest Matematikorvet, og et oppe på P-pladsen på den anden side af Asmussens Allé. Parkeringsalléens trærække bevares, da den er karakteristisk for den grønne identitet på DTU Lyngby Campus. Den nye gangbro er med til at realisere DTU’s strategi og overordnede vision for DTU Lyngby Campus som et bæredygtigt campus, der tilgodeser mobilitet og tilgængelighed for både fodgængere og cyklister.

 

visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects  

 

Projektets lokation