Home


1 /
Arkitektur

Testhal til vindmøllevinger på DTU Risø Campus

Den nye bygning skal danne ramme for DTU Vindenergis forskning, herunder særligt storskalatest af vindmøllevinger med fokus på såvel statiske som dynamiske test.

Den nye hovedbygning er designet som et enkelt rektangulært volumen med en integreret kerne for værksted og personalefaciliteter. Bygningen er i to etager, inklusiv mezzaninetagen.

Testhallen bliver brugt til at udføre test af vindmøllevinger af 15, 25 og 45 meters længde. På gulvet i hallen er der tre prøvestande (store betonplinte), hvorpå vingerne sættes fast. Et særligt transportkøretøj kører vingerne ind i hallen via en port i den nordlige gavl og ved hjælp af bevægelige kraner i hallen hejses vingerne på plads. I det nordøstlige hjørne af hallen er der en fordybning i gulvet, som sikrer at spidsen af de store vindmøllevinger ikke rammer gulvet i forbindelse med afprøvninger. Fra et kontrolrum kan personalet styre og monitorere alle tekniske prøver som foregår i hallen.

Kontorerne er designet fleksibelt med arbejdsstationer, som giver personale og gæster mulighed for at foretage det kontorarbejde, der er relevant i forbindelse med de tests som udføres i hallen.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation