Home

Vi tænker helheden først – kontekst og funktion går forud for form
Typer
Projekt

Holmestrand Station vinder Betongtavlen 2017

09.11.2017

Den norske betonpris Betongtavlen gives til byggerier, hvor beton er anvendt på miljørigtig, æstetisk og teknisk fremragende vis. I år går Betongtavlen til den nye højhastighedsstation i Holmestrand, der er designet af Gottlieb Paludan Architects.

Projekt

Togfondens fase 1: Ny bane over Vestfyn er vedtaget

20.09.2017

Et Folketingsflertal har besluttet at finansiere togfondens første fase, som blandt andet omfatter etableringen af en 35 km lang højhastighedsbane over Vestfyn. Som del af VVM-undersøgelsen har GPA varetaget den landskabelige vurdering af linjeføringer og konceptdesign for landskabelig indpasning af banen.