Home

Speciale

Tilgængelighed

At skabe inkluderende bygninger og byrum handler om at integrere universelt design og tilgængelighed i alle designprocessens faser. Det er sådan vi kan skabe god og smuk arkitektur med ligeværdig adgang for alle.

Gottlieb Paludan arbejder med Universelt Design, som er et koncept, der favner bredere end begrebet tilgængelighed. Det er vigtigt at sikre den rette rampe-hældning, men det er vores ambition også at sikre at alle kan bruge og opleve arkitekturen på en værdig og berigende måde.

Vi har i mange år arbejdet med nogle af de travleste anlæg i byen, nemlig stationer. Her er det et helt fundamentalt krav, at alle mennesker skal kunne færdes og have adgang til alle funktioner. Derfor bygger vores designproces både på indgående viden om gældende retningslinjer og dyb indsigt i varierede brugergrupper. Det er vores erfaring, at der skabes anlæg tilgængelige for alle ved, at tænke universelt design ind helt fra starten.

Ydelserne spænder fra tilrettelæggelse af procesforløb, bygherrerådgivning, integreret tilgængelighedsdesign og udvikling af wayfinding-løsninger. Vi rådgiver således helt fra det tidlige strategiske niveau til udformning af håndlister, ledelinjer i belægninger og kontrastfarver.

Vi benytter os af en bred vifte af veldokumenterede metoder og løsninger som sikrer en stærk forankring og ejerskab hos brugerne. Centralt for vores tilgang er en omhyggelig definition og forståelse af brugertyper og –behov, samt en helhedsorienteret belysning af brugerens "rejse" gennem bygningen eller byrummet. Vi løser opgaverne i en vekselvirkning mellem informationsindsamling, analyse og konkrete designforslag. Proces og metode tilpasses det enkelte projekt, bygherrens forventninger og den relevante lovgivning.

Gottlieb Paludan Architects har blandt andet ydet bygherrerådgivning i forbindelse med etableringen af Handicaporganisationernes Hus – "verdens mest tilgængelige kontorhus". Bl.a. herigennem har vi et bredt netværk inden for handicap-området og vi råder over uddannede specialister med indblik i de forskellige handicapgrupper og deres udfordringer.

Kontakt

  • Teamleder
  • Arkitekt MAA
Tif
+45 4171 8220

Læs om vores andre specialer