Home

Speciale

Tilgængelighed

Det er én ting at skabe smuk arkitektur. Det er en helt anden ting at sikre sig at alle brugere kan udnytte bygningens funktioner optimalt.

Gottlieb Paludan Architects' arbejde med tilgængelighed tager udgangspunkt i en funktionsbaseret tilgang. Vi sætter de faktiske problemer i centrum og skaber intelligente løsninger, fremfor blot at følge og overholde regler og retningslinjer. Vi har stor erfaring med at udarbejde integrerede tilgængelighedsløsninger til byggeri, infrastruktur og byrum.

Ydelserne spænder fra tilrettelæggelse af procesforløb, integreret tilgængelighedsdesign på stationer og andre offentlige områder, over udvikling af wayfinding-løsninger i forbindelse med større sygehuskomplekser til bygherrerådgivning med fokus på tilgængelighed.

Gottlieb Paludan Architects har ydet bygherrerådgivning i forbindelse med etableringen af Handicaporganisationernes Hus – "verdens mest tilgængelige kontorhus". Bl.a. herigennem har vi et bredt netværk inden for handicap-området og vi råder over uddannede specialister med indblik i de forskellige handicapgrupper og deres udfordringer.

Vi benytter os af en bred vifte af veldokumenterede metoder og løsninger som sikrer en stærk forankring og ejerskab hos brugerne. Centralt for vores tilgang er en omhyggelig definition og forståelse af brugertyper og –behov, samt en helhedsorienteret belysning af brugerens "rejse" gennem bygningen eller byrummet. Vi løser opgaverne i en vekselvirkning mellem informationsindsamling, analyse og konkrete designforslag. Proces og metode tilpasses det enkelte projekt, bygherrens forventninger og den relevante lovgivning.

Kontakt

  • Arkitekt MAA
Tif
+45 4171 8220
C

Læs om vores andre specialer