Home


1 /
Arkitektur

Topsøe Fuel Cell MATLAB

Topsøe Fuel Cell’s nye materialelaboratorium i Lundtofte nord for København er en del af et større projekt, hvor 14.000 m2 industribyggeri fra 1981 indrettes til SOFC-projektet. SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) har som mål at udvikle og producere kompakte og miljøvenlige brændselscelleenheder.   

Projektet, Bygning 73, Materialelaboratorium omfatter transformering af 1.200 m2 i en tidligere fabriksbygning, der stod opført i forskellige elementtyper af ubehandlet beton. 

Forbedring af energiregnskab, dagslysforhold og fleksibilitet har været nøgleordene for transformeringen. Der er etableret en række høje vinduer i sydfacaden, hvilket har skabt udsyn til omgivelserne og dagslys længere ind i bygningen. Det installationstunge interiør er udført enkelt og med stor fleksibilitet og rumadskillelse er løst af glaspartier fra væg til væg og gulv til loft, for at øge overskueligheden i den dybe bygning. Facaderne er efterisoleret indvendigt, og vægge er malet hvide.  

Gottlieb Paludan Architects har stået for arkitektarbejder og byggeledelse i tæt samarbejde med TOFC’s ledelse og med MOE som ingeniør.

 

Fotos: Lars Mortensen

Projektets lokation