Home


1 /
Arkitektur

Langeskov Station

På TEN-strækningen mellem Nyborg og Odense er Langeskov Station genåbnet med en ny placering i byen. Projektet har omfattet nyanlæg af alle elementer, der indgår i en moderne station - herunder blandt andet nye sideperroner, elevatorer, diverse aptering, støjskærme, bil- og cykelparkeringer samt forpladser.

Der er lagt stor vægt på lokal tilpasning til miljøet i Langeskov, en by med 4.000 indbyggere. På en afslappet måde er stiforløb og parkering flettet sammen med perroner og den omkringliggende by - et flow af rejsende under løvet fra birkelunden, der binder området sammen visuelt. Belysningsstrategien sikrer en samlet klar og tryg oplevelse af området.

Perronerne er bundet sammen af en ny tunnel, der også fungerer som en ny bydelsforbindelse for bløde trafikanter. Stationen forbedrer dermed både kontakten mellem Langeskov og omverdenen og internt mellem forskellige områder i byen.

Nye buslommer sørger for korte skift mellem bus og tog, og cykelparkeringer er placeret logistisk optimalt i forhold til passagerernes flow. Resultatet er blevet flere mindre cykelparkeringszoner, der er integreret på en underspillet måde i landskabet omkring stationen.

Gottlieb Paludan Architects har - foruden det konkrete projekt - bistået i den indledende analysefase for at finde den ideelle placering for stationen i byen.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation