Home


1 /
Landskab & Byrum

Aarhus Letbane

Gottlieb Paludan Architects er ansvarlige for Architectural Management og konceptuelt design på den kommende Aarhus Letbane.

Architectural Management opgaven på Aarhus Letbane handler om at sikre en sammenhængende arkitektur- og designprofil i samtlige letbanens fysiske elementer.

GPA’s har desuden ansvar for udvalgte designopgaver i projektet. Det gælder bl.a. designkoncepter for alt rullende materiel. Dette omfatter behandlingen af både eksteriør og interiør, bl.a. farvesætning og valg af materialer og overflader som tekstiler, ståltyper mv.

Ligeledes står GPA for konceptuelt design af de tekniske elementer på og ved banestrækningen og stoppestederne.

Aarhus Letbane består af en ny 12 km lang strækning med 18 nyetablerede stoppesteder. Den kobles sammen med ca. 100 km eksisterende lokalbane, der opgraderes og integreres i letbanens designprogram. Den nye letbane har planlagt åbning i 2017.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation