Home


1 /
Arkitektur

Statoil Business Support Center

Gottlieb Paludan Architects vandt den indbudte arkitektkonkurrence i 2010 om opførelsen af et nyt Business Support Center for Statoil i Kalundborg.

Business Support Centeret samler olieraffinaderiets støttefunktioner udenfor produktionsområdet og rummer administration, laboratorier, omklædning, kantine, værksteder, lager, garager, brandstation m.m. Byggeriet afspejler, at anlægget indgår i et produktionsfællesskab med Statoils øvrige raffinaderier. I designet lægges der vægt på Statoils værdier; en virksomhedsstruktur, hvor alle faggrupper og arbejdskulturer er ligeværdige dele af én stor helhed.

Centeret bygges op om en indre gade, som forbinder funktionsafsnittene, der placeres som sidefløje og således formgiver bygningen. Den indre gade afsluttes som et åbent højloftet rum, der fungerer som et fælles torv med kantine og ophold, hvorfra man har udsigt til det omkringliggende landskab. Etagehøje terrakottaelementer i forskellige formater danner byggeriets ydre facade og skaber et ensartet varmt udtryk. Byggeriet indeholder flere bæredygtige løsninger, bl.a. grønne tage, LAR-løsninger og opsamling af regnvand i terræn.

Projektet er ikke realiseret.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation