Home


1 /
Landskab & Byrum

Svanninge Bjerge

Visionen for Svanninge Bjerge på Sydfyn er, at udvikle Bikubenfondens ejendomme Stensgård og Knagelbjerg Skove til et natur- og landskabshistorisk monument som med de omliggende statsejede arealer Svanninge Bakker og Sollerup Skov danner et sammenhængende nationalt naturområde – det største sammenhængende skovområde på Fyn. Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet landskabsanalyse, herunder kortlægning, vurdering og strategi, samt helhedsplan, designmanual og plejeplan for Svanninge Bjerge.

Designmanualen omfatter udvikling af logo, skilte, skiltestandere mv. Udgangspunktet for projektet har været at genetablere et landskab med varierede landskabelige værdier, efter et kraftigt stormfald. Formålet med den designmæssige bearbejdning af landskabet har været at skabe forskellige landskabsmæssige, biologiske og kulturmæssige oplevelser for de besøgende. Projektet omhandler en rumlig disponering af området med fokus på de fremtidige besøgende og deres oplevelser, herunder også stiføring og formidling af projektet og områdets forskellige natur- og landskabshistoriske fortællinger. Vej- og stiføringer omfatter placering af skovvej, skovsti, ridesti samt gangstier med forskellige temaer. Gangstier er udformet med fokus på de fremtidige besøgende og deres oplevelser, med gangstier fordelt på temaerne Skovens rum, Skovens drift, Kulturhistorien, Skovens terræn og Skovens udvikling. Til stierne har tegnestuen designet tilhørende udstyr, herunder skiltestander, rutemarkeringsstander, kædestander mm.

Gennem en handlingsplan er området blevet til et sammenhængende naturområde, der byder på bl.a. overdrev, græsningsskov, sluttet skov og lysninger. Der er lagt vægt på de rumlige og visuelle oplevelser, ligesom at man kan opleve hvordan dansk natur har udviklet sig siden istiden, og hvordan Danmarks kulturhistorie har udviklet sig. Den besøgende oplever dette ved at følge en af de mange anlagte stier, der går igennem de forskellige naturtyper.

Projektets lokation