Home


1 /
Arkitektur

Resurse- og Energicenter, Hamburg

Gottlieb Paludan Architects skal udforme det nye resurse- og energicenters ydre med et projekt, der omfatter beplantede facader, en ’sky-walk’ og et besøgscenter.

Et nyt resurse- og energicenter skal bidrage til et grønnere Hamburg. Centret markerer et skift fra traditionel affaldsforbrænding til en mere integreret udnyttelse af de energiresurser, der findes i vores affald.

Navnet på designet, "Grüne Laternen", henviser til de oplyste grønne rum, der definerer bygningsanlæggets ydre og symboliserer projektets bæredygtige karakter. Dele af anlægget er åbent for offentligheden og et besøgscenter er placeret på bygningens højeste punkt med udsigt over Hamburg. En såkaldt ’sky-walk’ leder de besøgende rundt på hele anlægget og op til besøgscentret på toppen. Udvendige, beplantede rum fremstår som lysende grønne lanterner og fungerer som pauser på ’skywalken’, hvorfra den besøgende, gennem åbninger i facaden, kan opleve de tekniske processer tæt på.

Bygningen er beklædt med bånd af lyse metalplader, der skaber en sammenhængende funktionel baggrund og visuelt samler de forskellige teknikbygninger på stedet. Indgange og porte er holdt i en rød farveskala og står således tydeligt frem på den lyse baggrund.

Visualisering: Gottlieb Paludan Architects 

 

 

Projektets lokation