Home


1 /
Landskab & Byrum

Vendersgade, København

Gottlieb Paludan Architects har stået for at fornye Vendersgade i København med fokus på bedre forhold for cykister og gående samt etablering af overfladeløsninger til regnvandshåndtering.

Gottlieb Paludan Architects har været  arkitekter for fremtidens Vendersgade og håndteret alle arbejder over jorden. Ambitionen med projektet var at skabe et attraktivt grønt, klimatilpasset, urbant gaderum med plads til de mange cyklister, handlende og bilister der dagligt bruger Vendersgade, Torvehallerne og Israels Plads.

Vendersgade er blevet udpeget som "Grøn Vej" af Københavns Kommune, dvs. en begrønnet gade der kan håndtere regnvand. Kombineret med en målsætning omkring bedre forhold for bløde trafikanter, indrettes en vejgeometri der skal sørge for at lede regnvand væk fra vejen, samt skabe tryghed for cyklister og gående.

Sidegaderne Linnésgade og Rømersgade er også omfattet af projektet. Parkeringspladser er blevet nedlagt for at skabe plads til ophold, cykelparkering og flere bytræer og styrke sammenhængen mellem Ørstedsparken og Botanisk Have. Dette tydeliggør både byens grønne forbindelser og stedets historiske særkende som en del af fæstningsringen.

Fotos: Jens Lindhe

Projektets lokation