Home


1 /
Landskab & Byrum

Vendersgade, København

Gottlieb Paludan Architects er arkitekter for fremtidens Vendersgade og håndterer alle arbejder over jorden. Ambitionen med projektet er at skabe et attraktivt grønt, klimatilpasset, urbant gaderum med plads til de mange cyklister, handlende og bilister der dagligt bruger Vendersgade, Torvehallerne og Israels Plads.

Vendersgade er blevet udpeget som "Grøn Vej" af Københavns Kommune, dvs. en begrønnet gade der kan håndtere regnvand. Kombineret med en målsætning omkring bedre forhold for bløde trafikanter, indrettes en vejgeometri der skal sørge for at lede regnvand væk fra vejen, samt skabe tryghed for cyklister og gående.

Sidegaderne Linnésgade og Rømersgade er også omfattet af projektet. Parkeringspladser nedlægges for at skabe plads til ophold, cykelparkering og flere bytræer, så sammenhængen mellem Ørstedsparken og Botanisk Have styrkes. Derved tydeliggøres både byens grønne forbindelser og stedets historiske særkende som en del af fæstningsringen.

 

Projektets lokation