Home


1 /
Arkitektur

Snekkersten Vandværk  

Forsyning Helsingør opførte et nyt Snekkersten Vandværk, der indeholder et nyt anlæg og inviterer borgerne indenfor til en fortælling om vand. Gottlieb Paludan Architects er arkitekterne bag Nyt Snekkersten Vandværk.

Snekkerstens nye vandværk er placeret med udsigt over Snekkersten og Øresund. Det nye vandværk er etableret på en højtliggende grund, der skråner ned mod Øresund, og terrænet udnyttes til at indbygge de store rentvandstanke, så de både syner mindre og afspejler vandets naturlige gravitation.

Vandværket er organiseret i én teknisk fløj og én besøgs- og mandskabsfløj. Procesanlægget er symmetrisk opbygget og placeret i en kubisk bygning med facader af cortenstål, som rejser sig over den lave fløj i beton. Mod Øresund er der etableret et stort vinduesparti, der giver indblik til tankene, mens vandposter langs facaden og synlige tagnedløb også bidrager til fortællingen om vand.

Nyt Snekkersten Vandværk er opført af Forsyning Helsingør. Bygningen er udformet af Gottlieb Paludan Architects og projektet blev udført som totalentreprise i samarbejde med Krüger A/S, CC Brun A/S og ISC ingeniører A/S. Bygning og procesanlæg blev projekteret i 2018 og stod færdigt i 2020.

Fotos: 1-4 Gottlieb Paludan Architects, 5-9 Lars Rolfsted Mortensen

 

Projektets lokation