Home


1 /
Landskab & Byrum

Stationspladsen i Frederiksværk  

Gottlieb Paludan Architects (GPA) er totalrådgiver for en ny udformning af stationspladsen i Frederiksværk. Projektet vil øge fremkommeligheden for bustrafikken og give en bedre rejseoplevelse for alle kombinationsrejsende.

Omlægningen af stationspladsen i Frederiksværk er del af en større byplanmæssig satsning i kommunen. Øget fremkommelighed for busser og bedre parkeringsforhold for pendlere i bil og på cykel er styrende for pladsens nye flow- og planløsning.

GPA’s løsning giver stationspladsen et mere logisk opbygget helhedspræg: Parkering og busholdepladser bytter plads på stationsområdet, så den kollektive trafik indtager en bekvem og synlig placering direkte foran stationsbygningen, med nye buslommer og forbedret afviklingsflow. Indretningen af forpladsen har samtidig fokus på sammenhængen med den omkringliggende by og dens historiske forbindelser, så by og station sammenkobles. Wayfinding på pladsen styrkes gennem en kombination af ny og eksisterende belægning samt ny beplantning. GPA integrerer specialiseret viden om trafikflows, landskabsarkitektur og regnvandshåndtering i et letaflæseligt design, som giver stationsforpladsen en tydelig, men nænsom opdatering.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation