Home


1 /
Arkitektur

Renovering af Hillerød Station

Gottlieb Paludan Architects står bag en omfattende istandsættelse af den bevaringsværdige Hillerød stationsbygning.

Hillerød Station blev indviet i 1864 som endestation for Nordbanen. Senere er stationen blevet et større trafikknudepunkt med to tilknyttede lokalbaneperroner, og en busholdeplads nord for stationen.

Hovedbygningen fremstår som en markant og bevaringsværdig bygning af stor kulturhistorisk betydning for Hillerød by. Som følge af mange år uden væsentlig anvendelse af bygningen og deraf manglende vedligehold af klimaskærm, interiør og installationer trænger alle til omfattende men nænsom istandsættelse. Istandsættelsen udføres med øje for bygningens bevaringsværdige kvaliteter, såsom højkvalitetsmaterialer.

Målet med projektet er desuden at muliggøre en fremtidig sammenkobling af de to lokalbanespor ved nedrivninger af stationsbygningens sidebygninger, samt at forberede den eksisterende bevaringsværdige stationsbygning til udlejningsformål, hvilket vil tjene til en revitalisering af stationsområdet. Sidebygningerne samt det lille ”mellemtag” på sporsiden nedrives, og facaderne retableres med nyt murværk mod spor.  Samtidig reetableres den oprindelige tagudsmykning da tilfører bygningen den originale lethed og elegance.

Projektets lokation