Home


1 /
Arkitektur

Renovering af Hillerød Station

Gottlieb Paludan Architects står bag en omfattende istandsættelse af Hillerøds bevaringsværdige stationsbygning.

Hillerød station blev indviet i 1864 som endestation for Nordbanen. Senere er stationen blevet et større trafikknudepunkt med to tilknyttede lokalbaneperroner og en busholdeplads nord for stationen. 

Hovedbygningen fremstår som en markant bygning af stor kulturhistorisk betydning for Hillerød by. Som følge af mange år uden væsentlig anvendelse og manglende vedligeholdelse, skal bygningens klimaskærm, interiør og installationer istandsættes. Istandsættelsen udføres med øje for bygningens bevaringsværdige kvaliteter. 

Målet med projektet er at muliggøre en fremtidig sammenkobling af de to lokalbanespor ved nedrivninger af stationsbygningens sidebygninger. Desuden forbedres den eksisterende stationsbygning til udlejningsformål, hvilket vil tjene til en revitalisering af stationsområdet. Sidebygningerne samt det lille ’mellemtag’ på sporsiden nedrives, og facaderne retableres med nyt murværk mod sporene. Den oprindeligetagudsmykning genskabes, da den tilfører denoriginale lethed og elegance til stationsbygningen.

fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation