Home


1 /
Landskab & Byrum

Aarhus letbane etape 2 

Gottlieb Paludan Architects har vundet opgaven med at planlægge og udforme udbygningen af Aarhus letbane i samarbejde med Rambøll, Trailc, LE 34 og Ilex.

Udbygningen af letbanen består af 4 delprojekter: En linje mellem Spanien i Aarhus C og Brabrand, en linje mellem Lisbjergskolen og Hinnerup, en linje til Aarhus Ø samt en ny station på hovedbanen i Brabrand.

Målsætningen med letbanen er at opbygge en sammenhængende kollektiv infrastruktur, der skaber nye forbindelser i Aarhus og omegn. Ved at koble byområder sammen kan letbanen bidrage til at skabe en mere tilgængelig, effektiv og bæredygtig by. Med sin høje kapacitet sikrer den, at indbyggere omkring Aarhus nemt og effektivt kan komme til og fra arbejde eller uddannelse. 

Ambitionen med det vindende design er at give noget tilbage til byen. Projektets fokus er på passagererne, for hvem letbanen skal være et attraktivt alternativ til bilen. Designet tager hensyn til kommende bebyggelser og bygninger og bidrager dermed til fortsat udvikling i Aarhus og omegn. Nøgleord for udbygningen er tilgængelighed, brugervenlighed og tryghed.

Arbejdet med etape 2 er sat i gang i eftersommeren 2019, og forundersøgelserne forventes færdige i 2021.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 


Projektets lokation