Home


1 /
Arkitektur

DSB togværksted i København

Gottlieb Paludan Architects har udformet værkstedsanlæg i København til DSBs nye eldrevne tog.

DSB tager hul på en ny æra med eldreven togdrift. I transformationen fra ældre dieseltog til eltog bygger DSB nye værksteder, der skal kunne tage imod, vedligeholde og klargøre disse nye eltog. Funktionalitet og bæredygtighed er ledende principper i projektforslagene. 

Gottlieb Paludan Architects er underrådgivere til Rambøll og har udarbejdet projektforslaget. Byggeriet opføres på baneterrænet, Godsbanen, tæt på Københavns Hovedbanegård og udgør godt 11.000 m².

Byggeprogrammet omfatter to bygninger - et hovedværksted med lagerfaciliteter, tekniske installationer, mindre komponentværksteder til specialiseret arbejde, en administrationsfløj, en kantine og omklædningsrum til de ansatte samt en selvstændig hjulafdrejningsbygning øst for hovedværkstedet. Fælles for begge bygninger er funktionalitet som ledende designprincip. 

Begge bygninger skal passe ind på et relativt begrænset areal og er blevet designet til at fungere optimalt i forhold til trafik og anden værkstedslogistik. Desuden er der udarbejdet et landskabsdesign for at sikre en harmonisk integration på stedet. 

Projektforslaget er blevet udformet med henblik på at blive certificeret i henhold til DGNB’s bæredygtighedsstandard i guldkategorien. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation