Home


1 /
Landskab & Byrum

Ny Ellebjerg Station

Gottlieb Paludan Architects rådgiver om udviklingen af Ny Ellebjerg Station og området omkring stationen.

Ny Ellebjerg Station bliver en del af et fremtidigt, infrastrukturelt knudepunkt med S-tog, regionaltog, metro og busser. Stedet er idag kendetegnet af det store jernbanetracé, der afskærer de omgivende - meget forskellige - bydele fra hinanden hvor det aktuelle projekt skal skabe bedre forbindelse mellem de forskellige bydele og trafikformer. 

Gottlieb Paludan Architects’ ydelser har bl.a. omfattet udvikling, projektering og udbud af et åbent såkaldt concourseområde på stationen, som skal forbinde trafikformerne på en overskuelig og tilgængelig måde. Organiseringen af flows omkring stationen udgør omdrejningspunktet for Gottlieb Paludan Architects’ rådgivning. Passager- og trafikflows arrangeres, så de både letter en smidig omstigning og skaber mulighed for en fremtidig byplanlægning med god og sikker adgang til, fra og mellem bydelene i det stationsnære område.

Gottlieb Paludan Architects har også projekteret den kommende Ny Ellebjerg metrostation, som bliver endestation på den nye Sydhavnslinje og udført studier og undersøgelser vedr. kommende byudvikling i området.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

 

Projektets lokation