Home


1 /
Landskab & Byrum

Ny Ellebjerg station

Gottlieb Paludan Architects rådgiver om udviklingen af området omkring Ny Ellebjerg St. og har også projekteret den kommende metrostation på Sydhavnslinjen.

Ny Ellebjerg metrostation bliver en del af et fremtidigt, infrastrukturelt knudepunkt. Stedet er idag kendetegnet af det store jernbanetracé, der afskærer de omgivende - meget forskellige - bydele fra hinanden. Ny Ellebjerg er idag planlagt som endestation for linjen; men er forberedt for en fremtidig forlængelse mod Hvidovre og Frederiksberg.

Gottlieb Paludan Arcitects’ ydelser har omfattet udvikling, projektering og udbud af Ny Ellebjerg metrostation samt udarbejdelse af planer for områdets fremtidige udvikling. En visionær strategi skal ikke kun omfatte den konkrete afvikling af trafikken. Den nye metrolinje giver også impulser til planlægningen af bydelene omkring den og deres indbyrdes forbindelser.

Organiseringen af flows omkring stationen udgør omdrejningspunktet for Gottlieb Paludan Architects’ rådgivning. Passager- og trafikflows arrangeres, så de både letter en smidig omstigning og tænkes ind i en ambitiøs byplanlægning med god og sikker adgang til, fra og mellem bydelene i det stationsnære område.

Projektets lokation