Home


1 /
Landskab & Byrum

Ny Ellebjerg Station

Gottlieb Paludan Architects rådgiver om udviklingen af Københavns nye trafikknudepunkt

Ny Ellebjerg Station (kommende København Syd) bliver en del af et fremtidigt, infrastrukturelt knudepunkt med S-tog, regionaltog, metro og busser. Stedet er i dag kendetegnet af det store jernbanetracé, der afskærer de omgivende - meget forskellige - bydele fra hinanden hvor det aktuelle projekt skal skabe bedre forbindelse mellem de forskellige bydele og trafikformer. 

Gottlieb Paludan Architects’ ydelser har bl.a. omfattet udvikling, skitsering, projektering og udbud af et åbent såkaldt concourseområde på stationen, som skal forbinde trafikformerne på en overskuelig og tilgængelig måde. Organiseringen af intuitive flows omkring stationen udgør omdrejningspunktet for Gottlieb Paludan Architects’ rådgivning. Passager- og trafikflows arrangeres, så de både letter en smidig omstigning og skaber mulighed for en fremtidig byplanlægning med god og sikker adgang til, fra og mellem bydelene i det stationsnære område. Skiltning i concourseområdet er udviklet i samarbejde med DOT.

Et vigtigt arkitektonisk element i concourseområdet er den røde mursten, som er karakteristisk for hele Valby-området. På den nye station får murværket et lidt anderledes udtryk end bydelens traditionelle murede bygningsfacader, men er stadig med til at knytte stationen til lokalområdet. Desuden fungerer murstenen som et wayfinding-element, hvor den røde, murede væg leder passagerer til stationens forskellige perroner.

For at skabe en visuel og arkitektonisk markør i området omkring stationen placeres en central lysmast midt på gulvet i concourseområdet. Gulvet er beklædt med granit i en matrice, der passer ind i den gamle stations karakteristika. Materialet sikrer høj holdbarhed og ydeevne og skaber en sammenhæng med Metroselskabets stationer, hvor der også er etableret granitgulve. Af hensyn til det åbne rum er der skabt dræningspunkter i concourseområdets gulv. Røde elevatorer linker til de røde mursten og giver hints om, at ikke kun Metroselskabet, men også DSB opererer fra stationen.

Gottlieb Paludan Architects har også udført studier og undersøgelser vedr. kommende byudvikling i området og sammen med Arkitema og Systra projekteret den kommende København Syd metrostation, der er en af de fem nye stationer på den kommende M4 Sydhavns-linje, der åbner i 2024. Sammen med de øvrige transportudbydere på København Syd vil Metroen bidrage til, at tusinder hver dag vil benytte concourseområdet og hurtigt gøre København Syd til en af landets største stationer.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation