Home


1 /
Design

Transformation af kontorhus 

I Strandgade på Christianshavn har Gottlieb Paludan Architects vundet konkurrencen om ombygning og nyindretning af 8.500 m2 kontorejendom til Finanstilsynet. Der etableres nye og tidssvarende arbejdspladser med fokus på indeklima og fleksibilitet.

Strandgade 29 har tidligere huset Miljøstyrelsen, men omdannes nu til moderne kontormiljø med åbne kontorer, mødecenter og kantine. Kontoretager er indrettet med henblik på at gøre arealerne fleksible og give de bedste arbejds- og indeklimamæssige betingelser for medarbejderne. Optimeret lofthøjde, godt dagslys samt akustisk velregulerede rum er prioriteret højt i løsningen af kontoretagerne.

Både kontorer, kantine og mødecenter er udformet, så rummene er multifunktionelle. Således sikres det, at kantinen ikke står tom det meste af dagen, men bringes i anvendelse til møder og andre events. På samme måde kan kontoretagerne indrettes fleksibelt og optage de variationer, der må komme til i forhold til antal medarbejdere, behov for flexrum og andet.

Akustisk er der arbejdet med løsninger, der både sikrer et godt arbejdsmiljø men også er en del at indretningen. Farver, belysning og materialer er samtænkt til et attraktivt og veldesignet interiør.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation