Home


1 /
Design

Affaldssortering til København 

Gottlieb Paludan Architects deltog i konkurrencen om at designe Københavns nye affaldssorteringspunkter med forslaget ”Et glimt i øjet”; en genkendelig og imødekommende designløsning til de københavnske gader.

I november 2019 udskrev Københavns Kommune en designkonkurrence, hvor fem teams skulle dyste om at udforme nyt byrumsudstyr til sortering af husholdningsaffald. Designet af affaldsløsningerne skulle være karakteristisk for København i lighed med de gamle københavnerlamper og byens bænke og affaldskurve, med deres ikoniske og genkendelige karaktér.

Løsningen skal supplere den eksisterende ordning for indsamling af husholdningsaffald og vil ikke erstatte de affaldskurve, som i dag findes i det offentlige rum til gadeaffald.

Flertallet af københavnerne bakker op om sortering, og siden 2012 er andelen af husholdningsaffald, der sorteres, steget fra 27 til op mod 45 procent. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har sat et ambitiøst mål om, at 70 pct. af affaldet skal indsamles til genanvendelse i 2024.

Affaldssorteringens succes står og falder med borgerne, som skal sortere. Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med svenske inUse designet affaldssorteringspunkter, som tager udgangspunkt i brugeroplevelsen og brugerpåvirkningen. Den drivkraft og motivation i forhold til affaldssortering, som borgerne allerede har, skal affaldssorteringspunkterne støtte. Løsningsforslaget ønsker at udtrykke renhed og hygiejne, at være overskueligt og tiltalende, at virke robust og velfungerende og samtidig kalde på det bedste i brugerne.

Løsningen er en del af det sammensatte gadebillede. Lige som byens tårne og spir har meget til fælles selvom de er vidt forskellige, er elementerne i affaldssorteringspunkterne ikke ens men er skabt ud fra samme grundgeometri. De er visuelt bundet sammen ved gennemgående detaljer og et fælles grundlæggende karaktertræk ved den koniske cirkelform. Løfteøjerne er udført i støbejern, der med tiden får samme sorte-brune farve som gadens kloakdæksler. Bundplade er støbt i beton, som også er typisk for gadens gulv. 

Projektets lokation