Home


1 /
Arkitektur

Pumpestation ved Kalvebod brygge

Gottlieb Paludan Architects står bag en kommende pumpestation på Kalvebod Brygge, som skal sikre københavns gader mod oversvømmelse.

HOFOR ønsker at opføre en pumpestation ved Kalvebod Brygge til udledning af skybrudsvand i Københavns havn. Pumpestationen skal indgå som en del af København og Frederiksberg kommunes skybrudsplan, hvor skybrudsvand ledes fra Frederiksberg og Vesterbro til havnen via en underjordisk skybruds-tunnel til pumpestationen, hvor det pumpes ud i havnen.

Pumpestationen består af en stort underjordisk del og en bygning. Det er et stort teknisk anlæg på en central placering i byen, hvor der dagligt færdes mange mennesker. Bygningen i terræn består af to cirkulære dele, en lav på 4 meter og en høj på 6 meter. De to cirkulære volumener griber ind i hinanden og danner et hele. 

Den runde bygningskrop tillader passage og sikrer en forbindelse mellem by og havn og skiller sig således ud i forhold til promenadens øvrige bygninger, der er markant højere, rektangulære og afskærmende for passage mellem by og havn. 

I detaljeringen og i materialevalget  for pumpestationen, gulvet omkring den samt belysningsstrategien er der taget udgangspunkt i at pumpestationen er et særligt sted med en særlig funktion med plads til ophold

visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation