Home


1 /
Arkitektur

Bro over Fossvogur-bugten, Island

Gottlieb Paludan Architects har udformet et designforslag til en ny bro over Fossvogur-bugten i Reykjavik, Island, som modtog andenpladsen i en international brodesign konkurrence. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med KI Rådgivende Ingeniører, ES-Consult og Arkteikn.

Broen vil blive et vartegn og en vigtig forbindelse mellem Reykjavík og Kópavogur kommune og omgivelserne omkring Fossvog-bugten. Der er således tale om en fremtrædende og meget synlig konstruktion, der kalder på et ambitiøst niveau med hensyn til både arkitektur og ingeniørarbejde.

Samtidig er broens rolle at implementere og danne nye transportformer - at kombinere miljøvenlig offentlig transport med vægt på fodgænger- og cykeltrafik i én struktur. Broen vil således blive et symbol på ændringer i rejsevaner, fra dominerende biltrafik til miljøvenlig offentlig transport.

Forslaget fremstår som en elegant passage over Fossvogur-bugten med et minimum antal søjler i vandet - samtidig med at højdebegrænsningerne fra den nærliggende lufthavn i Reykjavik overholdes. Den lavvandede betonbue kombineret med en dobbelt kassedrager af stål skaber et afbalanceret strukturelt design og et æstetisk tiltalende udseende. Den dobbelte kassedrager adskiller fodgængere og cyklister fra BRT-sporene (Bus Rapid Transit) og skaber en sikker overgang for alle rejsende.

Det overordnede landskabsdesign indlejrer broen i en ny periferi samt i etablerede omgivelser, der fremhæver det islandske miljøs karakter. Vind, vand og sten er de dominerende elementer, der har formet kystlandskabet gennem tiden, og vores landskabsdesign er naturligt tilpasset tidevandskysten.

Nicher til rekreative rum og oplevelser kan tilgås, når tidevandet tillader det. Desuden skaber de topografiske terrasser et naturligt flow for BRT, cyklister og fodgængere.

Juryens udtalelse
"Forslagets hovedidé er stærk og afspejles i en stilfuld og raffineret struktur, der fungerer godt i forhold til omgivelserne. Bueformen er let og smuk. Broens lethed understreges af V-formede søjler, der kun to steder berører havet, og broen synes at svæve over havet.

Forbindelserne for enden af broen er veletablerede. Adskillelsen mellem kørende trafik og ubeskyttede trafikanter er god. Rastpladserne for enden af broen er særligt interessante som oplevelsessteder, de er ikke for omfattende og passer godt ind i landskabet og danner et læhegn. Broens struktur er resultatet af et enkelt valg af materialer under hensyntagen til miljøhensyn.

Belysningsdesignet er godt gennemført og viser en god helhedsløsning for fodgængere og broens udseende".

Forbundet med Reykjaviks kommende BRT-system
Den kommende bro er en vigtig del af infrastrukturen for Reykjaviks nye BRT-system, som udformes af Gottlieb Paludan Architects i samarbejde med et internationalt team, ledet af franske Artelia og med danske MOE, samt islandske HNIT og YRKI på holdet.

Læs mere om projektet her: https://www.gottliebpaludan.com/da/post/gpa-skal-designe-reykjaviks-nye-offentlige-transportsystem

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation