Home


1 /
Arkitektur

Mühlendammbrücke, Berlin

Gottlieb Paludan Architects har samarbejdet med Rambøll om et forslag til fornyelsen af Mühlendammbrücke i Berlins centrum. Forslaget blev præmieret, bla. for sit moderne udtryk og sit innovative fokus på rummene under broen.

Den nye Mühlendammbrücke skal skabe passage for fodgængere, bilister, cyklister og sporvogne over Spree floden ved Alexanderplatz i Berlin. Projektet har til formål at genoplive Berlins tradition om at forbinde infrastruktur med erhvervs- og byliv – i stil med de murede S-Bahn viadukter, der snor sig på tværs af byen. Samtidig skal broen være fremtidssikret, således at den understøtter skiftet fra individuel biltrafik til grøn, offentlig traffik. Derfor kan broens vejspor konverteres til boulevard uden større indgreb på landsiden.

Visionen for projektet er at aktivere byrummet og binde byen sammen på og under broen. Løsningen har fokus på at højne opholdskvaliteten under broen blandt andet ved tilføjelse af dagslys og kunstigt lys, der øger sikkerheden og tilgængeligheden på broen. Broen indgår som et element i Berlins ambition om at skabe mere klimavenlig infrastruktur.

Det valgte formsprog i brokonstruktionen placerer tydeligt broen i nutiden uden at konkurrere med omgivelserne. Broen er arrangeret i tre spænd og tager den gamle bros fundamenter i brug. Hovedkonstruktionen er udført i to stålkassedragere, der er omtrent 17 meter brede og 114 meter lange. Tværsnittet er underdelt i tre kamre. Kassedragerne er forbundet med tværribber, som bærer overbygningen til sporvognsdrageren, ligeledes udført som stålkasse. Afstanden mellem disse tre elementer danner to mellemrum på langs af broforløbet, som tillader, at dagslyset kan oplyse rummet under broen. Brokonstruktionen udstråler dynamik og lethed, mens de omkringliggende trapper og udgange, der er udviklet ud fra broens form, giver gode forbindelser til de omkringliggende by- og landskabsrum.

Brodækket er udstyret med specialdesignede elementer i form af rækværk, siddemøbler, lysmaster samt kørestrømsmaster til sporvogn, som kan flyttes i takt med, at opdelingen af broens funktionsrum ændrer sig. Lysmasterne er udstyret med funktionsarmaturer, der tillader strømudtag til gadesælgervogne eller montage af bannere til særlige arrangementer.

Juryen udtalte: "Juryen værdsætter broens moderne form og den valgte opskæring af den brede broprofil til belysning af rummet under broen. Ved Rolandufer giver designet rummet under broen en stor forbedring med mulige udvidelser af anvendelsesmulighederne."

Den inviterede konkurrence blev udbudt af Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abteilung Tiefbau, som modtog i alt 10 konkurrenceforslag. Gottlieb Paludan Architects modtog en fjerdepræmie for projektet. 

visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation