Home


1 /
Arkitektur

Borgarlínan - BRT system

Reykjaviks nye offentlige transportssystem

Gottlieb Paludan Architects har ansvaret for arkitektur og landskab på Borgarlínan - et stort kollektivt transportprojekt, der skal transfor­mere trafikken i Islands hovedstad i en grøn retning.

Borgarlínan-projektet er et ”Bus Rapid Transit”- system, hvor busser kører i et separat tracé, med egne stoppesteder og en egen identitet. BRT-systemet kombinerer sporvognens høje kapacitet og hastighed med bussens fleksibilitet og lavere anlægsudgifter. Det er en løsning, der giver god operationel fleksibili­tet, gode muligheder for bymæssig integration og en god investeringsøkonomi.

Der vil være fokus på at udforme et trafiksystem med en tydelig, lokal identitet, der bidrager positivt til den grønne udvikling og til skabelsen af velfungerende byrum og nye trafikmønstre i hovedstadsområdet. BRT-systemet skal udgøre et effektivt og miljøvenligt alternativ til bilen og kan være med til også at bane vej for mere fodgænger- og cykeltrafik i Reykjavik. Der arbejdes med muligheden for at køre på bære­dygtige drivmidler og Borgarlínan er et vigtigt ele­ment i Islands målsætning om CO2-neutral offentlig transport, der skal bidrage til landets opfyldelse af Parisaftalen.

Gottlieb Paludan Architects har vundet opgaven som del af et internationalt team, ledet af franske Artelia og med danske MOE, samt islandske HNIT og YRKI på holdet.

Projektets lokation