Home


1 /
Arkitektur

Varmepumpe Nordhavn

Gottlieb Paludan Architects udfører hovedprojekt på en ny miljøvenlig Fjernvarmecentral for HOFOR. Der etableres en ny bygning til varmeforsyning af Nordhavn.

HOFOR forsyner Unicef og krydstogtterminalerne i Nordhavn med varme. Nuværende varmeforsyning, i oliekedel, nedlægges og der etableres en mere miljøvenlig varmeforsyning, i form af varmepumpeanlæg baseret på grundvand. Anlægget, i form af varmepumpecentral med bygning og tank, placeres på Unicefs eksisterende p-pladsområde beliggende på hjørnet af Oceanvej og Oceankaj. 

Til ovenstående anlæg, etableres rørledninger for grundvandsindtag og udløb. Derudover etableres der nye fjernvarmeledninger fra varmepumpecentral og frem til Unicef´s varmecentral hvor det tilkobles på eksisterende forsyning. Endvidere etableres nye fjernvarmeledninger fra varmepumpecentral og frem til det eksisterende ledningsnet, som i dag forsyner krydstogtsterminalerne.

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Cowi stået for projekteringen af bygningen (hovedentreprise). Hertil har Gottlieb Paludan Architects stået for udbud og kontrahering af hovedentreprisen, samt varetaget byggeledelsen for hovedentreprisen og varmepumpeentreprisen.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation