Home


1 /
Landskab & Byrum

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg

Gottlieb Paludan Architects var totalrådgiver med ansvar for arkitekt- og landskabsprojekt for Frederiksberg Kommune ved omdannelsen af Frøbel pædagogseminarium til en ny 3-sporet folkeskole med tilhørende udearealer.

Frøbel pædagogseminarium er flyttet, og dette gav Frederiksberg Kommune mulighed for at indrette en helt ny skole i de gamle fabriksbygninger. De eksisterende bygninger blev opført i 1898 og dannede rammerne for chokoladefabrikken Globus frem til 1976. Det samlede skoleprojekt har været delt op i to etaper: 1) Ombygning og miljøsanering af de eksisterende bygninger. 2) Tilbygning, nye udearealer samt P-kælder som option.

Med udgangspunkt i skolens pædagogik har Gottlieb Paludan Architects skabt en arkitektonisk vision, der definerer et levende og oplevelsesrigt miljø med en stor variation af rumlighed og med respekt for de eksisterende bygningers karakter og kvaliteter. Der er derfor tilført en ny, moderne og funktionel tilbygning, samt et multifunktionel byrum der kombinerer vejrum og en skolegård der udfordrer sanserne. 

Gottileb Paludan Architects leverede input i form af visualiseringer og beskrivelser der har sikret, i samarbejde med kommunen og Stadsarkitekten, at udearealerne tilgodeser både skoleelever og borgere i lokalområdet.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation