Home


1 /
Energi & Forsyning

Fælleddiget

I forbindelse med den nye fjernkølecentral fra HOFOR Spildevand København A/S ved Fælleddiget, har Gottlieb Paludan Architects været arkitekter på opførelsen af en ny skærmvæg.

Fjernkølecentralen placeres tilbagetrukket på grundstykket Fælleddiget 2, som udgør et areal på ca. 3.670 m2. Her skal fjernkølecentralen udformes med en højde på 7,1 meter og udføres uden tag. Facadeudformningen består af lodrette trælameller med beplantning og mulighed for ophold i form af bænke langs facaden.

De grønne arealer etableres som fælledgræs med selvsået blomstrende urtevegetation. Arealerne beplantes med hassel og tjørn, der danner rum omkring stiforløb langs med og henover arealet, ligesom det skaber en grøn ramme om indblikket til bygningen. Beplantningen placeres strategisk så indblikket knytter sig til et rytmisk ski mellem lukkede og åbne rum for dem, der passerer forbi på den eksisterende cykelsti.

Hassel og tjørn formidler i skala og karakter overgangen mellem "fælleden" ved bygningen, og den mere haveprægede karakter ved villabebyggelsen. Mens tjørnen fremstår særlig karakterfuld og oplevelsesrig i forårsblomstringen, vil hassel om efteråret bære nødder til glæde for de forbipasserende.

 

Projektets lokation