Home


1 /
Landskab & Byrum

Fælleddiget

Gottlieb Paludan Architects har stået for udformningen af en grøn facade, der skal indkapsle en ny fjernkølecentral for HOFOR Spildevand København A/S ved Fælleddiget.

Fjernkølecentralen placeres tilbagetrukket på grundstykket Fælleddiget 2, som udgør et areal på ca. 3.670 m2. Her skal fjernkølecentralen udformes med en højde på 7,1 meter og udføres uden tag. Fjernkølecentralen skal producere klimavenlige løsninger til virksomheder med behov for køling i Ørestad City. 

Gottlieb Paludan Architects har været ansvarlig for udformningen af en facadebeklædning, som skal sørge for, at fjernkølecentralen integreres med omgivelserne. Facadeudformningen består af lodrette trælameller med beplantning og mulighed for ophold i form af bænke langs facaden. Beplantningen placeres strategisk således, at der formidles en overgang mellem ”fælleden” ved bygningen, og den mere haveprægede karakter ved villabebyggelsen.

Fjernkøling har en række miljøgevinster i forhold til konventionelle køleløsninger, herunder bl.a. at reducere CO2-udledning. Projektet bidrager således til at nå målet om CO2-neutralitet i 2025 i henhold til KBH2025 Klimaplanen.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation