Home


1 /
Landskab & Byrum

Fælleddiget

Gottlieb Paludan Architects har stået for udformningen af en grøn facade, der indkapsler en ny fjernkølecentral for HOFOR Spildevand København A/S ved Fælleddiget.

Fjernkølecentralen er placeret tilbagetrukket på grundstykket Fælleddiget 2 og udgør et areal på ca. 3.670 m2. Her er fjernkølecentralen udformet med en højde på 7,1 meter og udført uden tag. Fjernkølecentralen producerer klimavenlige løsninger til virksomheder med behov for køling i Ørestad City. 

Gottlieb Paludan Architects har været ansvarlig for udformningen af facadebeklædningen, som sørger for, at fjernkølecentralen integreres med omgivelserne. Facadeudformningen består af lodrette trælameller med beplantning og mulighed for ophold i form af bænke langs facaden. Beplantningen er placeret strategisk således, at der formidles en overgang mellem ”fælleden” ved bygningen, og den mere haveprægede karakter ved villabebyggelsen.

Fjernkøling har en række miljøgevinster i forhold til konventionelle køleløsninger, herunder bl.a. at reducere CO2-udledning. Projektet bidrager således til at nå målet om CO2-neutralitet i 2025 i henhold til KBH2025 Klimaplanen.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation