Home


1 /
Landskab & Byrum

Lisbjerg

Gottlieb Paludan Architects har udviklet skitseforslag til et parkér og rejs-anlæg ved Lisbjerg letbane-station.

I forbindelse med den nye letbane i Aarhus etableres et parker og rejs-anlæg ved Lisbjerg station. Anlægget knytter sig til et større byudviklingsområde, og det er forventningen, at det vil blive et knudepunkt for omskift mellem både cykel, bil, letbane og bus. Derfor har det været et vigtigt fokus at designe anlægget, således det tilgodeser de bløde trafikanter med enkle flows og tydelig tilgængelighed. Dette opnås ved at udnytte beplantning, belægning og belysning som rumskabende elementer og flader, der understøtter anlæggets disponering. Det er ligeledes med til at give det store anlæg en menneskelig skala. Træerne plantes i et let spredt mønster, der danner mindre rum og opbryder parkeringspladsens store asfaltflade. Belægningen understreger flow og skaber let forståeligt skift mellem trafikformer. Belysningen differentieres, og lavere pullertbelysning markerer fodgængerzoner og cykelstier.

Anlægget skriver sig ind i et større landskabeligt træk - og terræn og beplantning skal være med til at skærme anlægget fra motorvejen mod syd. Derfor er beplantningen i kanten større i skala og af en mere skovpræget karakter.

 

Projektets lokation