Home


1 /
Landskab & Byrum

Valby station cykelparkering

Opgradering af cykelparkeringsforholdene og ankomstarealerne ved Valby Station. GPA har været arkitektrådgiver på projektet, som har øget antallet af cykelparkeringspladser, øget fremkommeligheden ved stationens syd-indgang og bidraget til at højne brugertilfredsheden. 

Formålet er at skabe 400 ekstra cykelparkeringer, hvor etableringen af en ny cykelsti og busterminal skal øge trafiksikkerheden ved stationen. 

En generel opgradering af den visuelle oplevelse ved Valby stationsforplads, skal skabe tryghed, hvor eksisterende kvaliteter sammentænkes med nye muligheder for parkering med det formål, at gøre stationsforpladsen til et mere attraktivt sted at parkere cyklen.  

Når forholdene for cyklister skal opgraderes er det vigtigt at indtænke flow og synlighed. Et optimeret passagerflow danner grundlag for brugertilfredsheden og skal lette omstigningen fra cykel til tog.   

Ny belægning, belysning og beplatning er i fokus når stationsforpladsen og ankomstarearealerne på Valby Station optimeres. At færdes på stationen skal være nemt, akkraktivt og trygt. Visionen er at faciliteterne på Valby Station skal skabe tryghed og tilgængelighed for både gående og cyklister. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation