Home


1 /
Arkitektur

Brøndbyvester vandværk

Brøndbyvester Vandværk er er blevet udbygget med det første store blødgøringsanlæg i Danmark, og er det første led i HOFOR’s udrulningsplan om at levere blødgjort vand til alle deres forsyningskommuner. 

Under etableringen af blødgøringsanlægget på Brøndbyvester Vandværk, blev den gamle iltningstrappe erstattet af en ny, lukket overbygning. Overbygningen er udført i lyseblå polycarbonat og står som et lysende vartegn for bygningen, som er synlig fra Holbækmotorvejen. 

Tårnet indeholder de høje blødgøringskolonner og en ny iltningsenhed, som samlet set sikrer en mere kontrollerbar blødgøringsproces.

Brøndbyvester Vandværk er opført i 1964 og renoveret af flere omgange, senest i 1990’erne. Den eksisterende vandværksbygning er udført i røde tegl, og har gennemgået en omfattende ombygning for at indeholde det nye procesanlæg. 

Ud over installation af blødgøringsanlægget, er værket desuden blevet forsynet med iltningsanlæg til lukket iltning ligesom værket som ekstra sikkerhed desinficerer rentvandet med et UV-anlæg.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation