Home


1 /
Arkitektur

Hamburg U-Bahn

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet et konkurrenceforslag til tre u-bahn stationer på Hamborgs Horner Rennbahn linje. 

Den nye rute vil forbinde ca.13.000 nye borgere til metronettet og omfatter en udvidelse af den eksisterende Horner Rennbahn, en nyopført station øst herfor ved Stoltenstraße samt en endestation ved Dannerallee. 

Designkonceptet er grundlæggende ens for alle stationer, der fremstår enkle og stringente i materialevalget. For at differentiere mellem stationerne, er der i belysningen taget udgangspunkt i den enkelte stations beliggenhed og omgivelser. 

For eksempel er en flimrende belysning på Stoltenstraße inspireret af lyset, der trænger igennem de mange træer i området, mens et lydbillede af fuglefløjt trækker nogle af terrænets kvaliteter ned på perronen. Indgangene til stationerne fremstår enkle i designet, og kan også identificeres gennem belysningen. 

Projektet er lavet i samarbejde med den tyske tegnestue Blauraum. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation