Home


1 /
Landskab & Byrum

Letbane på Frederikssundsvej

Gottlieb Paludan Architects har udført et forstudie for metroselskabet i forbindelse med en ny letbane på Frederikssundsvej. Forstudiet indeholder input til linjeføringer og broer samt visualiseringer af byrum

Øget pres på trafikken skaber behov for nye trafikale løsninger. Københavns kommune ønsker en ny metro fra Refshaleøen til Brønshøj via hovedbanen. Denne løsning er dyr, så man forsøger at finde andre alternativer. Gottlieb Paludan har udført et forstudie for en letbane mellem Nørrebro og Gladsaxe via Frederikssundvej. 

Forstudiet indeholder undersøgelser af forskellige linjeføringer, broer og en række visualiseringer som viser hvordan letbanen vil påvirke de omkringliggende byrum og der beskrives på udvalgte steder de indgreb, som er nødvendige i forbindelse med anlægning af letbanen. Derudover vises og beskrives et forslag til interiør i Letbanens vogne.

Gottlieb Paludan har haft særligt ansvar for udarbejdelsen af visualiseringer af fremtidsscenarierne på baggrund af dialog med Københavns kommune og Metroselskabet 

Forstudiet skal danne grundlag for videre politisk bearbejdning.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation