Home


1 /
Landskab & Byrum

Nyt byrum syd for Byens Bro

Gottlieb Paludan Architects har været totalrådgiver på Byens Bro, som spænder over baneterrænet ved Odense Banegårds Center. I forlængelse af dette projekt har Gottlieb Paludan Architects tegnet et nyt byrum, der ligger syd for broen.

Byrummets hovedgreb er en stor, organisk formet plint i tegl, der i en række terrasserede niveauer formidler overgangen mellem stibroen og byens rum. Plinten fungerer dels som et stort møbel i byen, dels som et afsæt for stibroen. Pladsen rummer cykelparkering, opholdsarealer samt trapper, ramper og elevatorer til stibroen.

Rygraden i byrummets materialeholdning er Odenseklinken, som også anvendes i Odense bymidte og Kongens Have. Pladsen bliver på den måde en naturlig forlængelse og en moderne fortolkning af de klassiske, odenseanske byrum.

Pladsen er centralt placeret mellem Odense Banegårds Center, Kongens Have, Posten og det kommende Viva Bycenter og udgør et genkendeligt og markant byrum, der binder disse velbesøgte steder naturligt sammen. 

Fotos: Steffen Sten, Kirstine Autzen

Projektets lokation