Home


1 /
Arkitektur

Gang- og cykelbro i Lillestrøm, Norge

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet et designforslag til en fodgænger- og cykelbro over Skjærvagapet, en bugt i Nitelva, der løber gennem Lillestrøm i Norge. Forslaget fik hædrende omtale i en åben designkonkurrence i september 2021.

En overordnet byudviklingsstrategi skal styrke forbindelsen mellem de to norske byer Strømmen og Lillestrøm, der ligger på hver sin side af Skjærvagapet. Strategien har især fokus på grøn mobilitet, herunder sikre og effektive fodgænger- og cykelforbindelser. Lillestrøm Kommune ønsker derfor en ny gang- og cykelbro, der skal fungere som et vartegn for området og en vigtig, æstetisk og praktisk forbindelse mellem den udvikling, der finder sted på hver side af bugten.

Designforslaget tager udgangspunkt i, at broen skal skabe den bedst mulige sammenhæng med omgivelserne og adgangsvejene, samtidig med at formen skal give broen en skulpturel og visuel kvalitet, så den fremstår som et vartegn. Der er valgt en konstruktion, der ikke giver en dominerende og omfangsrig indgriben i landskabsrummet, men er elegant og simpel, mens konstruktionen får et dynamisk udtryk gennem den bløde S-form.

Broen føres over Skjærvagapet i et 66 m langt hovedspænd med asymmetriske sidespænd på henholdsvis 18 og 32 meter på hver side af vandet, hvor øget tværsnitshøjde over understøtninger sikrer strukturel stivhed og balance for det slanke hovedspænd. Broens brug af materiale er således drevet af og afstemt med konstruktionen: tværsnitshøjden af stålkassedrageren reduceres mod midten af hovedspændet, hvilket understreger broens spænstige fremtræden. Siden øges tværsnitshøjden ved de integrale V-formede stålsøjler, for at igen blive reduceret hen mod landfæsterne. Dette giver i samspil med broens kurvatur i plan en fin, svungen profil, der matcher broens placering over elven.   

Broen og dens adgangssti tager sig i plan ud i en s-formet forløb, der består af 2 cirkelslag med radier på henholdsvis 50 og 60 meter, hvilket sikrer optimale betingelser for både cyklister og gående i forhold til stigninger, udsyn og kørekomfort. I forhold til fremstillingen af ståldrageren fører den konstante radius på 50 meter i kombination med ens vinkler i ståltværsnittet til en reduktion af risiko for vindskæve flader.

Moderne belysningsteknologi bruges overalt med LED som lyskilde og kontrolsystem, der sikrer, at lysniveauer og temperaturer kan tilpasses. Belysningen bidrager til broens sikkerhed og skærmes, så belysningsudstyr integreres med broarkitekturen og bidrager til gode lysrum både på broen og på afstand.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med AFRY Ark StudioEFLA Consulting Engineers og Light Bureau. Designforslaget modtog en hædrende omtale for sit enkle og elegante udtyk, som ”udmærker sig blandt konkurrenceforslagene med sit slanke design og sin dynamiske karakter”.

visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation