Home


1 /
Landskab & Byrum

Nye ankomstforhold til Tyresta Nationalpark 

Gottlieb Paludan Architects står bag udformningen af nye ankomstforhold til en 1.970 hektar stor nationalpark beliggende sydøst for Stockholm.

Tyresta nationalpark og naturreservat er et af de største uberørte skovområder i Sverige. Formålet med naturreservatet er at bevare et smukt og værdifuldt naturmiljø samt give muligheder for friluftsliv, rekreation og uddannelse.

De nye ankomstforhold omfatter en større hovedentré fra vest og en mindre entré fra øst. Ankomsten til hovedentréen sker gennem et eksisterende skovområde. Entréen tilbyder parkering og knyttes til en ny informationsplads og et netværk af stier. 

Temaet for hovedentréen er skoven og parkeringsområdet er bearbejdet, så den fremstår som en lysning i skoven. Grusbelægninger og birketræer i græs er de karaktergivende elementer, der naturligt danner grænser mellem zoner for parkering og trafik. Mod syd er parkeringsområdet afgrænset af en kant og sti, der signalerer ankomsten til Alby Naturreservat og leder den besøgende til informationspladsen.

Ankomsten fra øst sker via et åbent kulturlandskab. Temaet for den østlige entré er haven, og parkeringsområdet er bearbejdet, så den fremstår som en frugtlund. Frugttræer udgør det karaktergivende element og danner en historisk reference til de nærmiljøer af køkkenhaver og frugtlunde, der oprindeligt knyttede sig til miljøet omkring bygningerne.

 

visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 


Projektets lokation