Home


1 /
Arkitektur

Korskro Biogasanlæg

Etablering af biogasanlæg er blevet et samfundsanliggende. For at sikre miljø- og energimålene i landbrugets Grøn Vækst-plan, skal der i de kommende år skabes vej for etablering af op mod 50 store, fælles biogasanlæg rundt omkring i Danmark. Placering, udformning og indpasning i landskabet vil udgøre en stor udfordring, da de typisk er store, industrielle anlæg på op til 10 ha med siloer, tanke, beholdere mv.

I erkendelse af denne udfordring har Naturstyrelsen og Miljøministeriet med støtte fra Realdania iværksat et pilotprojekt, der skal udvikle viden og værktøjer til udformning af disse anlæg og indpasning i landskabet.

Målet med projektet er - gennem god landskabsplanlægning og samtænkning af design og processer - at skabe vilkårene for at gøre fremtidens biogasanlæg til lokale fyrtårne for energi, teknologi og arkitektur. Værktøjerne og metoderne fra projektet skal efterfølgende formidles og stilles til rådighed for aktører og interessenter bag fremtidige biogasprojekter.

I alt 7 kommende biogasanlæg indgår i pilotprojektet hvor Gottlieb Paludan står bag formgivningen af 4 af disse.

Det viste projekt er et kommende anlæg for Sydvestjysk Biogas i Korskro i det sydlige Jylland. Hovedideen for en tilpasning og placering af Sydvestjysk Biogas på den udvalgte grund, er at gruppere og isolere de forskellige rumlige elementer som det omfattende tekniske anlæg består af, for at opnå et forenklet og klart aflæseligt udtryk i landskabet. Hensigten med den overordnede disponering er således at skabe et markant visuelt vartegn, der opfattes som en skulpturel tilføjelse til det moderne landbrugslandskab - med en stærk signalværdi om produktion af vedvarende energi, i lighed med eksempelvis vindmøller.

Projektets lokation