Home


1 /
Arkitektur

Inbicon, Produktionsanlæg for Bioethanol

Det DONG Energy-ejede selskab Inbicon er det første i verden, som har opført et storskala demonstrationsanlæg til 2. generations bioethanol. Anlægget er placeret i Kalundborg, som nabo til Asnæsværket, der leverer fjernvarme til kogning af den halm, der er råvaren. I processen, der kaldes Ibus, indgår særlige enzymer, som også er under udvikling til netop denne anvendelse.

Visse af restprodukterne anvendes til dyrefoder, andet afbrændes som biomasse. Anlægget i Kalundborg skal fremstille omkring 3 tons ethanol dagligt, når indkøringsfasen er afsluttet. Inbicons anlæg skal demonstrere, at bioethanol kan fremstilles af halm i fuldskalaanlæg. Det er visionen, at Inbicon kan fremstille og eksportere ethanolanlæg til hele verden. Det kræver kundernes opmærksomhed og et velfungerende produktionsanlæg, som beviser sin effektivitet i en længere periode.

Det kræver også, at anlægget fremstår ordnet, troværdigt og seriøst. Den arkitektoniske idé bag Inbicon er at svøbe hele procesanlægget i et bølgende gardin af metalplader, med frihed til at variere bygningen i højde og bredde, alt efter hvilke fordring­er de tekniske installationer stiller. Eftersom anlægget er det første af sin art, vil der sandsynligvis ske ændring­er i dets levetid. Den opdelte og bølg­ende metalfacade er smidig overfor nye dør- og porthuller, forhøjelser, tilbygninger og andet, som ingen kunne forudse fra starten. Anlægget, som omfatter to procesbygninger samt administration og laboratorier, stod færdigt til COP15-topmødet i december 2009.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation