Home


1 /
Arkitektur

Hærens Strategiske Etablissementsprojekt  

I forbindelse med en generel modernisering af Hærens mandskabs- og materialefacililiteter, skulle nye kaserner opføres indenfor de eksisterende etablissementer ved Høvelte, Antvorskov, Skive, Holstebro og Oksbøl.

Som arkitektrådgiver varetager Gottlieb Paludan Architects projektering, arkitekt fagtilsyn, og projektopfølgning af 6 nye kasernebyggerier på omkring 3.374 m2 etageareal.

De nye kasernebygninger tager udgangspunkt i en standardgarage, der tilpasses individuelt til hver lokation. Nybyggeriet på en enkelt kaserne vil typisk rumme personalefaciliteter som kontorer og velfærdsfaciliteter til ca. 26 mand pr. lokation, såvel som faciliteter til materiel, herunder et garageanlæg med plads til 16 større køretøjer.

Projekterne indpasses i forhold til eksisterende bygninger og anlæg på kaserneområderne. BIM-projekteringen er udført med stort fokus på overholdelse af en stram anlægsøkonomi, samt drift i form af bygningsløsninger og materialer der sikrer lavt vedligehold.

Projekterne er desuden kendetegnet ved ekstra fokus på høj sikkerhed, særligt i forbindelse med sikring af våbendepoter og -værksteder.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

 

 

Projektets lokation