Home


1 /
Arkitektur

Fasan Affaldsforbrænding

AffaldPlus driver et affaldsforbrændingsanlæg beliggende i Næstved Kommune. Anlægget leverer varmt vand og damp til det nærliggende Næstved Kraftvarmeværk.

Med Gottlieb Paludan Architects som arkitekter er anlægget blevet udvidet med en ny ovnlinie med tilhørende silokapacitet for at kunne modtage og forbrænde de forøgede mængder affald, der nu tilføres anlægget. Udvidelsen muliggør behandling af forbrændingsegnet dagrenovation og industriaffald i et omfang, der svarer til en fordobling af den tidligere kapacitet. I forbindelse med anlægget af den nye ovnlinie, er desuden etableret et nyt, samlet kontrolrum for både kraftvarmeværk og affaldsforbrændingsanlæg. Det nye kontrolrum rummer operatør- og mødefaciliteter samt kontorarbejdspladser og etableres som en ekstra etage på en del af det eksisterende bygningsanlæg. De nye bygningsarealer er på ca. 3000 m².

Ovnlinie 4 er udformet som én rektangulær bygningskrop med facader udført i glas og aluminium. På grund af sin størrelse og beliggenhed kan bygningen ses vidt omkring i landskabet og er mod nord udformet med en gennemgående glasfacade, som gør det muligt se maskinkomponenterne - også på lang afstand og om natten, hvor procesanlægget er lyssat.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation