Home


1 /
Arkitektur

DSB togværksteder i øst- og vest-Danmark 

Gottlieb Paludan Architects udformer værkstedsanlæg til DSBs nye el-drevne tog.

DSB tager hul på en ny æra med eldreven togdrift. Frem mod 2030 udskifter DSB sine over 100 nuværende tog ud med eldrevne tog for at bidrage til en mere klimavenlig togtrafik i Danmark. I den forbindelse skal DSB bygge nye værksteder, der skal kunne tage imod, vedligeholde og klargøre disse nye eltog. Gottlieb Paludan Architects har ansvaret for opførelsen af værkstederne som skal opføres i København og Aarhus og udgør tilsammen godt 33.000 m2. I København bliver der tale om nybyggeri på baneterrænet tæt på Københavns Hovedbanegård og i Aarhus startes der helt fra bunden med et green-field projekt vest for byen.

Opgaven omfatter i begge tilfælde både arkitektur og landskabsarkitektur, herunder udformning af værksteder, så de fungerer optimalt iht. trafik- og værkstedslogistikken, arkitektonisk udformning og en harmonisk indpasning på stedet. Begge værksteder opføres med bæredygtighed og funktionalitet som ledende princip og skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB i kategorien Guld. Gottlieb Paludan Architects udvikler i forbindelse med projektet en ny såkaldt DGNB ’flex’ standard til denne type byggeri.

Gottlieb Paludan Architects fortsætter med disse opgaver sit 100-årige samarbejde med DSB. Gottlieb Paludan Architects har været involveret i opførelsen af alle tidligere togværksteder i Danmark og kan derfor bidrage med stor erfaring på området.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation