Home


1 /
Arkitektur

DSB, Nyt Domicil

Gottlieb Paludan Architects har bistået DSB i forbindelse med sammenflytning i et nyt samlet domicil til 1.200 medarbejdere i Telegade i Høje Taastrup. DSB flyttede ind i et eksisterende byggeri, som blev ombygget, renoveret og indrettet til at matche virksomhedens struktur og medarbejdersammensætning.

GPA har været lejerrådgiver i processen fra den spæde start indtil indflytning og har, i tæt samarbejde med DSB, udarbejdet kravspecifikationer for det nye domicil. Processen har bl.a. omfattet arbejdsgrupper med temaerne kontor, drift, kantine og arbejdsmiljø, fastlæggelse af nøgletal for medarbejdere pr. rumkategori og udvikling af en generisk model for kontorenhederne. Derefter har vi bistået bygherren med arkitekt- og indretningsarbejder.

Arkitektarbejderne har omfattet:
• Koncept for farver, materialer og skiltning.
• Ombygning og indretning af 1000 m2 receptions- og 
  kantineområde.
• Design af nyt indgangsparti med baldakin.
• Bearbejdning af forplads incl. flisebelægninger og 
  trapper.
• Inventarprojekt, herunder receptionsskranke, 
  akustikmøbler, akustiske vægge og talerstole.
• Udsmykningsprojekt.
• Tekøkkener og toiletter.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation