Home


1 /
Landskab & Byrum

Silkeborg Erhvervskorridor

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet forslaget Medarbejdernes By som afslutning på parallelopdraget om en helhedsplan for et nyt og bynært erhvervsområde omkring den kommende motorvej gennem Silkeborg. Parallelopdraget gennemføres af Silkeborg Kommune i samarbejde med Realdania.

Det er forslagets vision at skabe en grøn erhvervsbydel, der gør Silkeborg attraktiv for videns-virksomheder og sikrer sunde arbejdsmiljøer og grønne, rekreative muligheder for medarbejderne - samt for Silkeborgs borgere generelt. Forslaget lægger vægt på at tilvejebringe rekreative, grønne omgivelser i tæt forbindelse med arbejdspladserne, for her i gennem at give medarbejderne de bedste muligheder for aktivt at udnytte de attraktive udearealer. Der arbejdes desuden med regnvandshåndtering som et gennemgående og aktivt element i helhedsplanen, som også definerer bygningsvolumener og udbygningstakt for erhverskorridoren. De enkelte erhvervsbygninger udlægges som fritstående byggerier med hver deres klare identitet og orienteret i forhold til lokale lys- og solindfald med henblik på at optimere energiforbrug og indeklima.

Erhvervskorridoren skal som én af sekvenserne på Silkeborgmotorvejen udstråle bymæssig tæthed og kreativt fællesskab, hvor viden og det rekreative og aktive landskab er i højsædet. Udgangspunktet for visionen er at udnytte erhvervsbydelens nærhed til den kommende motorvej mellem Århus og Herning og til Silkeborgs eksisterende bykerne med attraktive bolig- og rekreative områder. Denne tætte forbindelse til en velfungerende bykerne med gode kultur-, handels- og servicetilbud er en afgørende konkurrencefordel i forhold til at tiltrække medarbejdere, der arbejder med viden, Clean-tech og udvikling.

 

Medarbejdernes By er et af tre forslag, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan for Silkeborg Erhvervskorridor. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation