Home


Viden

Når din bygherrerådgiver er arkitekt

14.09.2018

Gottlieb Paludan Architects har gennem tiden rådgivet mange forskellige bygherrer med alt fra lokaliserings- og forundersøgelser, organisations- og procesrådgivning, lejerrådgivning, brugerinddragelse og styring af komplekse projektforløb.
På BLOX-projektet ved Københavns Havn var vi involveret som bygherrerådgiver fra de allertidligste faser. 

Som bygherrerådgivere med arkitektfaglig baggrund hjælper vi bygherren med at tænke i helheder og med at sikre værdiskabelsen gennem hele projektforløbet. Store komplekse projekter består af mange del-elementer, som hver især i perioder godt kan skygge for det samlede billede.

Som arkitekter er vi vant til at se på hele projektet og tage vare på samspillet mellem de politiske, økonomiske, tekniske, rumlige og æstetiske forhold.
I et prestigeprojekt som BLOX har Gottlieb Paludan Architects især bistået Realdania By & Byg med at forene og omsætte bygherrens visioner og arkitektens idéer til konkret byggeri i en dansk kontekst.

Vores indsats på BLOX-projektet har blandt andet bestået i at varetage kontakt og koordinering mellem bygherren, brugerne og arkitekten samt at koordinere med myndighederne i forbindelse med tilpasninger til lokalplan, fredningsspørgsmål og offentlige høringsrunder. Derudover stod Gottlieb Paludan Architects for den overordnede processtyring mellem de involverede parter ved brugerinddragelse, projektgranskning gennem hele forløbet og overordnede screeninger af eksempelvis tilgængelighed. I udførelsesfasen var vi bindeled mellem arkitekten og entreprenøren, med særligt ansvar for landskab og de indvendige arbejder. 

BLOX er udformet af den hollandske tegnestue OMA og opført af Realdania By & Byg.
Byggeriet ligger ved Københavns havnefront og er et komplekst multibrugerhus, som blandt andet rummer BLOXHUB, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, restaurant, kontorer, boliger, en legeplads og et automatiseret parkeringsanlæg til 375 biler.

Se filmen herunder og få et indblik i samarbejdet: