Home


Viden

Ny erhvervs-ph.d. om fremtidens inkluderende byrum

15.10.2020

Sociolog Marcus Tang Merit skal gennemføre et 3-årigt erhvervsPhD-projekt i et samarbejde mellem Gottlieb Paludan Architects og KADK. Projektet skal udvikle nye arbejdsmetoder, som kan hjælpe arkitekter ved udformningen af inkluderende offentlige rum.

I ErhvervsPhD-projektet ’Coordinating Inclusive Future Public Spaces in Architecture’ skal sociolog Marcus Tang Merit skabe en større forståelse for, hvordan funktionsnedsattes rumoplevelser kan indarbejdes i arkitektens proces med at planlægge og designe inkluderende offentlige rum. Ved at kombinere sociologisk og arkitektonisk viden, skal projektet udvikle nye arbejdsmetoder, som kan integreres i den arkitektoniske metode og hjælpe praktiserende arkitekter med effektivt at lede designprocesser for inkluderende offentlige rum.

Udformningen af inkluderende offentlige rum, der giver lige muligheder for adgang og udfoldelse for alle – også borgere med funktionsnedsættelser og fysiske handicaps - kræver bl.a. at arkitekten har en forståelse af, hvordan man oplever rum, når man har en funktionsnedsættelse. Det er også afgørende, at denne oplevelse indarbejdes tidligt i planlægnings- og designfasen, så inklusion ikke skal indarbejdes som ’noget ekstra’ sent i et projektforløb.

Projektet udføres i samarbejde mellem Gottlieb Paludan Architects og Det Kongelige Akademi - KADK og støttes af Innovationsfonden og Bevica-fonden.