Home


1 /
Projekt

Byggeriet af Hovedstadens Letbane er i gang  

11.09.2018

Letbanen er central for udviklingsplanerne i kommunerne langs strækningen og vil løfte den kollektive trafik i hele Region Hovedstaden, når den står klar i 2025.

De første tegn på Hovedstadens Letbane vil i løbet af efteråret kunne ses langs Ring 3. I Glostrup skal der opføres et kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvorfra letbanen skal styres, og hvor tog kan rengøres og vedligeholdes. I Brøndby begynder arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen, og ved Buddinge Station tages der fat på byggeriet af en ny fodgængertunnel. Desuden skal ledninger under jord flyttes og omlægges langs hele strækningen, for at gøre plads til letbanen.

Dermed er arbejdet med Hovedstadens Letbane for alvor i gang. Når letbanen står klar i 2025, kommer den til at køre mellem Lyngby og Ishøj og binde seks S-togs-linjer sammen på tværs af hovedstaden. Det forventes at letbanen årligt vil transportere 13-14 millioner passagerer.

Gottlieb Paludan Architects er totalrådgiver for Arkitektur & Landskab på hele linjen og har blandt andet ansvaret for udformning af letbanens stationer og køremaster, kontrol og -vedligeholdelsescenter, tilpasning af de berørte S-togsstationer samt udformningen af hele letbanens tracé. Opgaven udføres i samarbejde med GHB, COWI og Kontrapunkt. 

Læs mere om projektet her.