Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects designer kabelfabrik for Nexans i Norge

07.04.2022

Gottlieb Paludan Architects har fået tildelt opgaven med at udforme udvidelsen af en kabelfabrik i Halden, Norge, som skal imødekomme en stigende global efterspørgsel indenfor elektrificering.

Gottlieb Paludan Architects’ danske og norske afdelinger har samarbejdet om arkitekt- og landskabprojektet, der omfatter ca. 35.000 m2 forarbejdningsfaciliteter til undersøiske kabler. Kabelfabrikken skal bl.a. udvides med et nyt produktionstårn, der bliver Norges højeste bygning, med en højde på  over 140 m og et grundareal på kun 20x20 m.

Strømkabler er en nøglefaktor i den europæiske energiomstilling, da de er en vigtig komponent i opbygningen af et sammenhængende netværk mellem europæiske lande. Et sådant netværk skal bidrage til at stabilisere den europæiske strømforsyning, der i endnu højere grad end i dag, vil basere sig på intermitterende energi fra vedvarende energikilder. Den franske kabelvirksomhed Nexans forbereder sig således på stor vækst på markedet for havvindkabler frem mod 2030. Det nuværende projekt omfatter udvidelse af produktionsfaciliteter, lagerfaciliteter samt administrations- og personalefaciliteter.

De nye produktionsfaciliteter indpasses og opføres på det nuværende fabriksområdes ledige arealer. Faciliteterne er formet efter produktions- og funktionalitetskravene og er designet så pladseffektivt som muligt grundet den begrænsede plads, der er til rådighed på stedet. Hensigten med det nye anlægs arkitektur er, at designet harmonerer og indgår naturligt i den samlede kontekst af produktionsområdet ved fjorden.

Gottlieb Paludan Architects har været involveret i projektet fra de tidligste faser og arbejder i øjeblikket på hovedprojektet i samarbejde med Gottlieb Paludan Architects Norge, AFRY Norge, Advansia og projektets hovedentreprenør, Consto. Byggearbejderne påbegyndtes i december 2021 og der udbydes kontinuerligt del-entrepriser.