Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects udformer nyt flisfyret varmeværk i Skive

15.06.2022

I samarbejde med Jakobsen & Blindkilde og MOE har Gottlieb Paludan Architects vundet en totalentreprisekonkurrence om at udforme et nyt flisfyret varmeværk i Skive. Udformningen af anlægget forener behovet for et effektivt og teknisk velfungerende nyt værk med et markant arkitektonisk bygningsværk, der med sin beliggenhed vil blive et nyt, grønt vartegn for byen.

 Skive Fjernvarme udvider sit forsyningsområde og tilbyder yderligere 2.000 kunder fjernvarme. Til at dække det øgede varmebehov etableres et nyt flisfyret fjernvarmeværk i den vestlige del af byen. Byggeriet starter i juni og det samlede projekt forventes afleveret i foråret 2024.

Varmeværket får med et markant og forenklet hovedgreb et sammenhængende og organisk udtryk. Centralen bygges i en samlet konstruktion og bygningens funktionalitet sikres ved at samle flislager, kedelrum og andre funktioner under samme tag. Dette sikrer også en enkel drift og vedligeholdelse efterfølgende.

Bygningens udformning skaber sammenhæng mellem centralen og den omkringliggende natur med et organisk arkitektonisk udtryk. Derudover bidrager taget til det naturlige udseende, da bygningen udstyres med græstag.

Bag facadens lodrette lamelstruktur ligger flislageret som en lukket betonkonstruktion og kedelrummet som et åbent og transparent volumen, der inviterer til oplevelse og liv for forbipasserende. Materialeskiftet i facaden afspejler værkets forskellige funktioner og fagspecifikke krav mens den gennemgående lodrette struktur skaber et sammenhængende helhedsudtryk. Med sin synlighed bliver Skive Fjernvarmecentral et vartegn for byen, der udtrykker en stærk grøn profil.