Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects vinder rammeaftaler hos Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

18.03.2022

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Rambøll vundet to store rammeaftaler på tværs af Metroselskabet og Hovedstadens Letbane om udviklingen af mere bæredygtig infrastruktur i hovedstadsområdet.

Gottlieb Paludan Architects vil blandt andet bidrage med rådgivning i forbindelse med udvikling af nye metro-/og eller letbanestrækninger, projekteringsopgaver og vedligeholdelse af de eksisterende anlæg.

Gottlieb Paludan Architects beskæftiger sig især med udvikling af trafikknudepunkter, samspillet mellem forskellige transportformer og sammenhængen med den omgivende by – både indenfor og udenfor Danmarks grænser. Hertil kan Gottlieb Paludan Architects trække på mange års erfaring med lignende mobilitets- og infrastrukturopgaver - blandt andet på Hovedstadens Letbane, hvor Gottlieb Paludan Architects har ansvaret for arkitektur og landskab, og på Ny Ellebjerg Station i København, hvor der er fokus på at etablere forbindelser mellem de eksisterende og kommende tog- og metrolinjer.