Home


1 /
Design

Udstyr til Hovedstadens Letbane

Gottlieb Paludan Architects har som totalrådgiver designet perroner og inventar til 29 stationer på den kommende københavnske letbane mellem Ishøj og Lundtofte.

Som led i projekteringen af Hovedstadens kommende letbane, har Gottlieb Paludan Architects varetaget en række designopgaver, herunder design af inventar og perroner. Perronerne er som udgangspunkt udført i et ensartet, genkendeligt og markant design med mulighed for lokal tilpasning i udstrækning og aptering.

Hver perron skal som udgangspunkt indeholde et teknikskab, rejsekortlæsere, en RVM-maskine, en billetautomat, Information, skilte og logo, countdown, overvågning, alarm og højtalere, overdækning, bænke, affaldsspande, belysning og afskærmning mod trafikken. Perronerne disponeres med et ankomstareal i forlængelse af rampen. Her placeres rejsekortscannere. I umiddelbar forlængelse placeres et overdækket og lægivende stationselement, som udføres modulært. 

I perronelementet er der indbygget et teknikskab samt billetautomater og information. 
Efter stationselementet er et  venteareal møbleret i nødvendigt omfang med specialdesignede bænke og affaldsspande. Målet er en enkel, overskuelig og logisk disponering og aptering, som giver den rejsende en god oplevelse og endvidere sikrer en effektiv drift af stationerne. 

Selve perronen skal udformes med taktile ledelinier som afstemmes med togenes dørplaceringer. Lyset på stationerne sigter mod at skabe et behageligt rum at opholde sig i og attraktivt at se på. Lyset skal tilpasses vejbelysningen og især belysningen af fodgængerovergangene, der flere steder er i umiddelbar nærhed af stationen, så trafikanternes fokus i tilstrækkelig grad er på de krydsende fodgængere i forhold til de personer der opholder sig på perronerne.

Gottlieb Paludan Architects varetager udover arkitekt- og designopgaven også Control and Maintenance Centers og andre bygværker samt input til VVM-redegørelse og projektledelsen.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation