Home


1 /
Design

Tankstander til Biogas

Gottlieb Paludan Architects har designet nye tankanlæg til bionaturgas, der skal forsyne bilister med gas til deres gasdrevne biler over hele landet.

De nye gas-tankstationer er designet med udgangspunkt i Bionaturgas Danmarks eksisterende identitet. Designet forstærker og underbygger fortællingen om grøn og miljørigtig energi, samt løser de fysiske udfordringer i forbindelse med tankning af gas.

Designet består af en minimal konstruktion, der omkranser alle funktionelle dele af tankanlægget. Konstruktionen er opbygget i en tyk og hærværkssikker stålplade, hvor pris og logo er integreret uden synlige overgange. Lyssporet i midten er udført med
en demonterbar mikroprismatisk akryl, som giver mulighed for at servicere bagvedliggende elektronik. Kunderne kan parkere og tanke på begge sider af platformen, og stå i tørvejr når betaling foretages. 

Alle enheder på plinten er holdt fri af tag-undersiden, således at ingen elementer griber fat i taget. 

Kompressoren opstilles i et fjernt hjørne af anlægget, og integreres designmæssigt i det omkringliggende landskab.

 

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation